• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 2
Поля та елементарні частинки

1
Правила квантування для динамічних систем
Какушадзе З.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.101-103
Плазма і гази

2
Роль прианодних процесів в енергетиці жевріючого розряду
Жовтянський В.А., Анісімова О.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.104-112
М’яка речовина

3
Нелінійна дифузія у рідкому розчині діетилового ефіру з хлороформом
Куцик А.М., Обуховський В.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.113-122

4
Вплив ста¬тичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредерікса в нематичній комірці
Ледней М.Ф., Тарнавський О.С., Хіміч В.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.123-130
Тверде тіло

5
Мікрохвилі у структурованих метаматеріалів: понадсвітові, повільні і зворотні хвилі
Ахмед А., Мальнєв В.М., Месфін Б.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.131-139

6
Поверхневі структури в каталітичній реакції окислення монооксиду вуглецю
Бзовська I.С., Мриглод I.M.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.140-148

7
Комбінаційне розсіювання світла в процесі індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію
Неймаш В.Б., Довбешко Г.І., Шепелявий П.Є., Данько В.А., Мельник В.В., Ісаєв М.В., Кузьмич A.Г.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.149-155

8
Поляризаційні залежності випромінювання гарячими носіями в InSb
Бондар В.М., Томчук П.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.156-160

9
Термоелектричні властивості легованого вісмутом станум телуриду SnTe:Bi
Фреїк Д.М., Мудрий С.І., Горічок І.В., Прокопів В.В., Матківський О.М., Арсенюк І.О., Криницький О.С., Бойчук В.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.161-165
Загальні питання теоретичної фізики

10
Віріальні коефіцієнти потенціалу Морзе
Ушкац М.В., Ушкац С.Ю., Мочалов О.О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.166-173

11
Двопараметричні модифікації статистик еніонів
Горнецька М.Я., Ровенчак А.А.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.174-183
Астрофізика і космологія

12
Комптонізація космічного мікрохвильового випромінювання холодним ультрарелятивістським електрон-позитронним вітром та природа ~130 ГeВ ліній
Якубовський Д.А., Ющенко С.А.
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.184-186
Хроніка,бібліографічна інформація, персоналії

13
Академік НАН України Вадим Євгенович Лашкарьов: видатний фізик XX сторіччя, першовідкривач p–n-переходу (до 55-річчя створення Інституту фізики напівпровідників НАН України)
Литовченко В.Г.
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 2, cтp.187-188