• Українська
  • English

< | Наступна стаття >

Список № 12 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 12, стp. 1067-1078
         Стаття

Доценко І.С., Коробка Р.С.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 4, Київ 03127; e-mail: ivando@ukr.net)

Детектування заплутаності багатокубітових квантових систем критеріями Мерміна і Ардехалі

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У роботi дослiджується можливiсть виявлення заплутаностi в n-кубiтових узагальнених двопараметричних GHZ-станах, а також в довiльних n-кубiтових станах за допомогою нерiвностi Мермiна i нерiвностi Ардехалi з числа отримавших узагальнену назву нерiвностей Мермiна–Ардехалi–Белiнського–Клiшко. Отримано формули для розрахунку значень кореляцiйних функцiй Мермiна i Ардехалi в довiльних квантових n-кубiтових станах та критерiй порушення вiдповiдних нерiвностей конктретними станами. Виявлено сукупнiсть станiв, абсолютно нечутливих до операторiв Мермiна i Ардехалi. Запропоновано (модифiкованi) оператори Мермiна i Ардехалi, сукупнiсть яких дозволяє розширити клас n-кубiтових станiв, в яких можна виявити наявнiсть квантових кореляцiй.

Ключові слова: квантова заплутанiсть, критерiї заплутаностi.