• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 12, стp. 1054-1058
         Стаття

Мазур В.М., Біган З.М., Деречкей П.С., Симочко Д.М.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88016; e-mail: nuclear@email.uz.ua)

Переріз збудження ізомерного стану 11/2 ядра 137Ce в реакції (γ, n) в інтервалі енергій гамма-квантів 11–18 МеВ

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт:  На гальмiвному гамма-пучку мiкротрона М-30 в областi енергiй 11–18 МеВ дослiджено iзомерне вiдношення виходiв i перерiз реакцiй 138Се(γ, n)137m,gCe

Ключові слова:  мiкротрон, церiй, iзомерне вiдношення виходiв, гiгантський дипольний резонанс.