• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 12, стp. 1039-1053
         Стаття тільки англійською

Чудак Н.О.1, Меркотан К.К.1, Пташинський Д.А.1, Потієнко О.С.1, Делієргієв М.А.2, Тихонов А.В.3, Сохранний Г.О.4, Жарова О.В.5, Березовський О.Д.1, Войтенко В.В.1, Волкотруб Ю.В.1, Шарф І.В.1, Русов В.Д.1

1 Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фiзики,
Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет
(Просп. Шевченка 1, Одеса 65000; e-mail: sharph@ukr.net)
2 Department of High Energy Nuclear Physics, Institute of Modern Physics
(Nanchang Road 509, 730000 Lanzhou, China)
3 D´epartement de physique nucl´eaire et corpusculaire, Universit´e de Gen´eve
(CH-1211 Geneva 4, Switzerland)
4 Department of Experimental Particle Physics, Joˇzef Stefan Institute
(Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia)
5 Кафедра вищої математики тамоделювання систем,
Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет
(Просп. Шевченка 1, Одеса 65000)

Внутрішні стани адронів у релятивістських системах відліку

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт:  Розглянуто задачу про перетворення внутрiшнього стану частинки, яка є зв’язаним станом декiлькох частинок, з системи спокою складеної частинки в систему вiдлiку вiдносно якої вона є релятивiстською. При цьому вважається що в системi спокою складеної частинки її внутрiшнiй стан можна розглядати в нерелятивiстському наближеннi. Показано, що цей внутрiшнiй стан не змiнюється при переходi з однiєї системи вiдлiку до iншої. Тобто сферично симметрична частинка в системi спокою залишається такою i в будь-якiй iншiй системi вiдлiку i не пiддається лоренцевому скороченню в напрямку руху довiльної системи вiдлiку вiдносно системи спокою. Обговорено можливе застосування результатiв роботи для опису процесiв розсiяння адронiв як зв’язаних станiв кваркiв

Ключові слова:  адрони, система вiдлiку, зв’язанi стани кваркiв, розсiяння адронiв, перетворення стану.