• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 12
Поля та елементарні частинки

1
Внутрішні стани адронів у релятивістських системах відліку
Чудак Н.О., Меркотан К.К., Пташинський Д.А., Потієнко О.С., Делієргієв М.А., Тихонов А.В., Сохранний Г.О., Жарова О.В., Березовський О.Д., Войтенко В.В., Волкотруб Ю.В., Шарф І.В., Русов В.Д.
УФЖ 2016, Том. 61, № 12, cтp.1039-1053
Ядра та ядерні реакції

2
Переріз збудження ізомерного стану 11/2 ядра 137Ce в реакції (γ, n) в інтервалі енергій гамма-квантів 11–18 МеВ
Мазур В.М., Біган З.М., Деречкей П.С., Симочко Д.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 12, cтp. 1054-1058
Тверде тіло

3
Дослідження методами ІЧ-спектроскопії тонких плівок оксиду цинку, вирощених методом АПО
Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Семікіна Т.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 12, cтp. 1059-1066
Загальні питання теоретичної фізики

4
Детектування заплутаності багатокубітових квантових систем критеріями Мерміна і Ардехалі
Доценко І.С., Коробка Р.С.
УФЖ 2016, Том. 61, № 12, cтp. 1067-1078