• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 992-996
         Стаття тільки англійською

Расулов В.Р.

Ferghana State University, Chair of Physics (19, Murabbiylar Str., Ferghana 150100, Uzbekistan; e-mail: r_rasulov51@mail.ru)

Поляризаційні залежності фотоструму в p-GaAs

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Отримано вираз для спектральної i температурної залежностей струму фотонного механiзму лiнiйного фотогальванiчного ефекту в напiвпровiдниках типу арсенiду галiю дiркової провiдностi, зумовлений наявнiстю доданкiв рiзної парностi в ефективному гамiльтонiанi дiрок. Зiставленi теоретичнi та експериментальнi результати.

Ключові слова:  фотогальванiчний ефект, напiвпровiдник, поляризація, фотострум, гамiльтонiан, оператор моменту, енергетичний спектр, коефіцієнт поглинання світла.