• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 974-978
         Стаття тільки англійською

Клішевич Г.В.1, Курмей М.Д.1, Лебовка Н.І.2, Мельник В.І.1

1 Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(46, Nauky Prosp., Kyiv 03028, Ukraine)
2 Institute for Biocolloidal Chemistry, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(42, Vernadsky Av., Kyiv, 03142, Ukraine)

Конформаційні ефекти і спектри фотолюмінесценції нанокомпозитів рідкий кристал 5СВ–вуглецеві нанотрубки

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У спектрах люмiнесценцiї рiдких кристалiв 5СВ i гетерокомпозитiв 5СВ–карбоновi нанотрубки виявленi характернi температурнi (10–300 К) залежностi змiщень максимумiв смуг, їх пiвширин та вiдносних iнтенсивностей. На основi комплексного аналiзу даних з люмiнесценцiї та вимiрiв диференцiальної скануючої калориметрiї показано, що особливостi, якi спостерiгаються, пов’язанi з полiморфними перетвореннями та конформацiйними змiнами молекул 5СВ.

Ключові слова:  рiдкі кристали, люмiнесценцiя, карбоновi нанотрубки, конформацiйні змiни.