• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 966-973
         Стаття

Соломенко О.В., Присяжна О.В.,Черняк В.Я., Лендєл В.В., Гамазін Д.К., Мартиш Є.В., Калустова Д.О., Присяжневич І.В.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: oksana_solomenko@ukr.net)

Дослідження мікророзрядної системи з тангенціальною подачею газу

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Проведено дослiдження мiкророзрядної системи за використання рiзних плазмоутворюючих газiв. Представлено результати по вимiряних вольт-амперних характеристиках та емiсiйної спектроскопiї. Визначено параметри заселення збуджених коливальних та обертальних рiвнiв компонент плазми.

Ключові слова:  мiкророзряд, вихровий потiк, оптична емiсiйна спектроскопiя.