• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 962-965
         Стаття тільки англійською

Вірко В.Ф., Слободян В.М., Вірко Ю.В.

Institute for Nuclear Research, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(47, Prosp. Nauky, Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: y.v.virko@gmail.com)

Зв’язок геліконних антен з плазмою біля електронно-циклотронного резонансу

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Двi iндукцiйнi антени, якi зазвичай використовуються для збудження гелiконних розрядiв на хвилях азимутальних мод m = 1 та m = 0, демонструють неочiкувано вiдмiннi властивостi поблизу електронно-циклотронної частоти ωce. Хоча iндукцiйне змiнне електричне поле E, утворюване антеною m = 1, є переважно паралельним до зовнiшнього магнiтного поля B0, тим не менше на частотi ωce спостерiгається резонанс поглинання, що супроводжується зростанням концентрацiї плазми. Для антени m = 0, у якої цi поля перпендикулярнi i де такий резонанс, здавалося б, неодмiнно повинен бути, вiн вiдсутнiй. Проте ЕЦР резонанс виникає знову, якщо поле B0 розвернути пiд прямим кутом навколо тiєї самої m = 0 антени.

Ключові слова: гелiконовий розряд, електронно-циклотронний резонанс, iндукцiйна антена.