• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 1034-1035
         Стаття

Пам’яті Юрія Олександровича Рєзнікова (1953–2016)

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії
Оригінал тексту:  Англійський-Український

Абстракт:  Юрiй Олександрович Рєзнiков, професор, завiдувач вiддiлом фiзики кристалiв в Iнститутi фiзики Нацiональної академiї наук України (IФ НАНУ) пiшов iз життя 8 жовтня 2016 року у Києвi. Юрiй був провiдним вченим у галузi оптики та фiзики конденсованих середовищ, чиї дослiдження здобули йому статус всесвiтньо визнаного авторитету в царинi рiдких кристалiв як в Українi, так i за кордоном...

Ключові слова: професор, Юрiй Олександрович Рєзнiков, науковець світового рівня, фізика рiдких кристалів, оптика та фiзика конденсованих середовищ