• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 1031-1033
         Стаття

 

 

Академік НАН України Марат Терентійович Шпак (до 90-річчя від дня народження)

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії
Оригінал тексту:  Англійський-Український

Абстракт:  У цьому роцi вiдомому українському фiзику, фахiвцю в галузi фiзики твердого тiла та квантової електронiки академiку Марату Терентiйовичу Шпаку виповнилося б 90 рокiв. Вiн пiшов з життя раптово, ще повний енергiї. Вся наукова дiяльнiсть М.Т. Шпака була пов’язана з Iнститутом фiзики НАН України, де вiн пройшов шлях вiд аспiранта до директора iнституту, який очолював впродовж 17 рокiв, з 1970 по 1987 рр...

Ключові слова: академiк, Марат Терентiйович Шпак, фiзики твердого тiла, квантова електронiка