• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 1022-1030
         Стаття тільки англійською

Мокляк В.В.1, Коцюбинський В.О.1, Яремій І.П.2, Колковський П.І.3,2, Груб’як А.Б.2, Збіглей Л.З. 1

1 G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(36, Vernadskyi Ave., Kyiv 03142, Ukraine; e-mail: mvvmcv@mail.ru)
2 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
(57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk 76025, Ukraine)
3 Joint Scientific and Research Laboratory of the Physics of Magnetic Films,
G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk 76025, Ukraine)

Морфологічні характеристики трифторидів заліза різного ступеня гідратації, отриманих гідротермальним методом

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт:  В роботi проведено дослiдження кристалiчної i магнiтної мiкроструктур та морфологiчних особливостей матерiалiв β-FeF3 3H2O, HTB-FeF30.33H2O та r-FeF3, отриманих гiдротермальним методом з наступним вiдпалом в атмосферi аргону. Детально вивчено процес дегiдратацiї кристалогiдрату β-FeF3 3H2O з частинками пластинчастої форми та запропоновано модель структурних перетворень. Застосовуючи отриманi узагальнення, синтезовано ультрадисперснi HTB-FeF30.33H2O та r-FeF3. Встановлено, що фаза rFeF3 частково перебуває в суперпарамагнiтному станi, при цьому розмiр частинок матерiалу спiвмiрний iз середнiми розмiрами областей когерентного розсiювання.

Ключові слова:  iron trifluoride, дегiдратацiя, морфологiчн властивості, Месбаурівська спектроскопія, thermogravimetric analysis, суперпарамагнiтний стан.