• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 1013-1021
         Стаття тільки англійською

Тонкошкур О.С., Ляшков О.Ю., Дегтярьов А.В.

Oles Honchar National University of Dnipropetrovsk, Chair od Radioelectronics
(72, Gagarin Ave., Dnipropetrovsk 49050, Ukraine; e-mail: vdnu@yandex.ua)

Розмірні ефекти в електричних властивостях вуглецево-поліпропіленових композитів

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Наведено температурнi залежностi опору, вольт-ампернi характеристики й дiелектричнi спектри композитiв на основi полiпропiлену й наповнювачiв з мiкро- i нанорозмiрних вуглецевих частинок. Зменшення середнього розмiру частинок провiдникового наповнювача при iнших однакових умовах приводить до зменшення абсолютних значень питомого електричного опору; зсуву позисторної дiлянки вольтамперної характеристики убiк меншої напруженостi електричного поля й бiльших струмiв i зростання низькочастотної дiелектричної проникностi дослiджених композитiв. Показано, що однiєю з iнтерпретацiй прояву такого “розмiрного” ефекту можуть бути уявлення про збiльшення ефективної об’ємної долi провiдникового наповнювача внаслiдок iснування в полiпропiленовiй матрицi мiжфазного прикордонного шару з вiдмiнними вiд об’ємного полiпропiлену електричними властивостями, у якому можливе перемiщення носiїв заряду. Тобто змiни розмiру частинок вуглецю ведуть до змiн питомої поверхнi та ефективної долi провiдникового наповнювача.

Ключові слова:  композит, вуглецевий фільтр, провідність, діелектрична проникність, мiжфазний шар