• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 11, стp. 949-955
         Стаття

Жаба В.І

Ужгородський нацiональний унiверситет
(Вул. 54, Волошина, Ужгород 88000; e-mail: viktorzh@meta.ua)

Апроксимація хвильової функції та поляризаційні характеристики дейтрона для потенціалів Неймегенської групи

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Чисельно розрахованi коефiцiєнти аналiтичних форм для хвильової функцiї дейтрона в координатному представленнi для потенцiалiв Неймегенської групи. Отриманi хвильовi функцiї не мiстять надлишкових вузлiв. Розрахованi параметри дейтрона добре узгоджуються з експериментальними i теоретичними даними. Розрахованi по хвильових функцiях поляризацiйнi характеристики T20 і Ayy, спiврозмiрнi з ранiше опублiкованими.

Ключові слова: хвильова функцiя, аналiтична форма, дейтрон, поляризацiя, вузол.