• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 11
Ядра та ядерні реакції

1
Апроксимація хвильової функції та поляризаційні характеристики дейтрона для потенціалів Неймегенської групи
Жаба В.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.949-955
Атоми і молекули

2
Вибір хвильової функції основного стану Не для прецизійних обчислень параметрів квазістаціонарних станів
Симулик В.М., Заяць Т.М., Тимчик Р.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp. 956-961
Плазма і гази

3
Зв’язок геліконних антен з плазмою біля електронно-циклотронного резонансу
Вірко В.Ф., Слободян В.М., Вірко Ю.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.962-965

4
Дослідження мікророзрядної системи з тангенціальною подачею газу
Соломенко О.В., Присяжна О.В.,Черняк В.Я., Лендєл В.В., Гамазін Д.К., Мартиш Є.В., Калустова Д.О., Присяжневич І.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.966-973
М'яка речовина

5
Конформаційні ефекти і спектри фотолюмінесценції нанокомпозитів рідкий кристал 5СВ–вуглецеві нанотрубки
Клішевич Г.В., Курмей М.Д., Лебовка Н.І., Мельник В.І.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.974-978

6
Стаціонарні багатозіркові форми крапель води у присутності температурного градієнта
Романюк Б., Мельник В., Попов В., Коротченков О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.979-985
Тверде тіло

7
Вплив олова на структурні перетворення тонкоплівкової субоксидної матриці кремнію
Войтович В.В., Руденко Р.М., Юхимчук В.О., Войтович М.В., Красько М.М., Колосюк А.Г., Поварчук В.Ю., Хацевич І.М., Руденко М.П.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.986-991

8
Поляризаційні залежності фотоструму в p-GaAs
Расулов В.Р.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp. 992-996

9
Енергії утворення вакансій у напівпровідниках, одержані напівемпіричними методами
Горічок І.В., Гургула Г.Я., Прокопів В.В., Пилипонюк М.А.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.997-1012

10
Розмірні ефекти в електричних властивостях вуглецево-поліпропіленових композитів
Тонкошкур О.С., Ляшков О.Ю., Дегтярьов А.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.1013-1021
Наносистеми

11
Морфологічні характеристики трифторидів заліза різного ступеня гідратації, отриманих гідротермальним методом
Мокляк В.В., Коцюбинський В.О., Яремій І.П., Колковський П.І., Груб’як А.Б., Збіглей Л.З.
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.1022-1030
Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

12
Академік НАН України Марат Терентійович Шпак (до 90-річчя від дня народження)
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.1031-1033

13
Пам’яті Юрія Олександровича Рєзнікова (1953–2016)
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 11, cтp.1034-1035