• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 915-922
         Стаття тільки англійською

Данилов М.О.1, Русецький І.А.1, Слободянюк І.О.1, Довбешко Г.І.2, Колбасов Г.Я.1, Стубров Ю.Ю.3

1Vernadskyi Institute of General and Inorganic Chemistry, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(32/34, Academician Palladin Ave., Kyiv 03680, Ukraine)
2 Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(46, Prosp. Nauky, Kyiv 03028, Ukraine)
3 V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(41, Prosp. Nauky, Kyiv 03028, Ukraine)

Синтез, властивості та застосування графенових матеріалів, отриманих з вуглецевих нанотрубок і ацетиленової сажі

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: З багатошарових вуглецевих нанотрубок та ацетиленової сажi були синтезованi оксид графену i вiдновлений оксид графену. Застосовуючи вiдповiдний окислювач, можна поздовжньо “розгорнути” нанотрубки з утворенням нанострiчок оксиду графену, а потiм, впливаючи вiдновником, отримати вiдновлений оксид графену. Для вибору окислювача i вiдновника використанi стандартнi окислювально-вiдновнi потенцiали вуглецю. Рiзними фiзико-хiмiчними методами було доведено отримання графеноподiбних матерiалiв. Синтезованi продукти використанi в ролi електродного матерiалу для кисневих електродiв паливних джерел струму. Встановлено, що електрохiмiчнi характеристики електродiв з графенових матерiалiв залежать вiд окислювальновiдновної здатностi реагентiв. Показано, що отриманi матерiали є перспективними носiями каталiзаторiв для електродiв хiмiчних джерел струму.

Ключові слова:  оксид графену, вiдновлений оксид графену, електрокаталіз, електродний матерiал для кисневих електродiв