• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 885-891
         Стаття

Булавін Л.А.1,2, Білоус О.І.1, Свечнікова О.С.1

1 Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(12, Lysogirska Str., Bld. 106, Kyiv 03028, Ukraine)
2Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64/13, Volodymyrs’ka Str., Kyiv 01601, Ukraine)

Час релаксації флуктуацій концентрацій поблизу критичної точки розшарування бінарного розчину н-пентанол–нітрометан

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Проведенi дослiдження швидкостi поширення та коефiцiєнта поглинання звуку в розчинi н-пентанол-нiтрометан в iнтервалi частот 5–2800 МГц при пiдходi до його критичної точки розшарування з боку гомогенного стану дозволили визначити вплив флуктуацiй концентрацiї на акустичнi параметри. В термiнах динамiчних параметрiв дослiджено три областi: середнього поля ωτFL«1, флуктуацiйна ωτFL»1, та перехiдна – кросоверна ωτFL = 1. На основi експериментальних даних в роботi дослiджено температурну залежнiсть часу релаксацiї флуктуацiй концентрацiї τ(T), визначено його амплiтудне значення τ0. На високих частотах (ω > 300 МГц) оцiнено внесок у флуктуацiйну частину коефiцiєнта поглинання звуку, який пов’язаний iз розсiянням звуку на флуктуацiях концентрацiй поблизу критичної точки розшарування.

Ключові слова: в'язкість звуку, поглинання звуку, критична точка розшарування, бінарний розчин, флуктуація концентрації, час релаксації.