• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 10, стp. 879-884
         Стаття

Блонський І.В., Кадан В.М., Рибак А.С., Коренюк П.І.

Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(46, Prosp. Nauky, Kyiv 03680, Ukraine)

“Білий суперконтинуум” і “конічна емісія” випромінювання фемтосекундних філаментів у середовищах з подвійним променезаломленням

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Повiдомляється про спостереження поляризацiйних особливостей “бiлого суперконтинууму” та “конiчної емiсiї” фемтосекундних лазерних фiламентiв у кристалах кварцута сапфiру, зумовлених їх додатним та вiд’ємним подвiйним променезаломленням. “Бiлий суперконтинуум” i “конiчна емiсiя” набувають взаємно ортогональних напрямкiв поляризацiї як результат рiзницi групових швидкостей звичайного i незвичайного променiв. Запропоновано фiзичний механiзм генерацiї конiчної емiсiї, який пояснює особливостi її поляризацiї.

Ключові слова: філаментація, фемтосекундні фiламенти, “конiчна емiсiя”, групова швидкість, променезаломлення.