• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 68-76    

    Стаття

Бойко І.В.

Тернопiльський нацiональний технiчний унiверситет iм. I. Пулюя
(Вул. Руська, 56, Тернопiль 46001; e-mail: boyko.i.v.theory@gmail.com)

Внесок двофотонних електронних переходів у формування активної динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур із постійним електричним полем

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У наближеннi ефективних мас та прямокутних потенцiальних ям i бар’єрiв для електрона, з використанням знайдених розв’язкiв повного рiвняння Шредiнгера, розвинена теорiя активної динамiчної провiдностi трибар’єрної резонансно-тунельної структури з прикладеним постiйним поздовжнiм електричним полем у слабкому електромагнiтному полi з урахуванням внеску лазерних одно- та двофотонних електронних переходiв з рiзними частотами. Показано, що для лазерних електронних переходiв величина внеску двофотонних переходiв у формування загальної величини активної динамiчної провiдностi в лазерних переходах не бiльша за 38%. Встановлено геометричнi конфiгурацiї резонансно-тунельної структури, для яких за рахунок двофотонних лазерних електронних переходiв отримується зростання iнтенсивностi лазерного випромiнювання.

Ключові слова:  резонансно-тунельна структура, квантовий каскадний лазер, квантовий каскадний детектор, активна динамiчна провiднiсть, двофотонний електронний перехiд.