• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 61-67    

    Стаття

Куліш В.В.

Нацiональний Технiчний Унiверситет України “КПI”, Кафедра загальної та експериментальної фiзики
(Просп. Перемоги, 37, Київ 03056; e-mail: kulish_volv@ukr.net)

Спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці. Урахування дисипації та спін-поляризованого струму

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У роботi дослiджено дипольно-обмiннi спiновi хвилi у феромагнiтнiй нанотрубцi кругового перерiзу за наявностi спiн-поляризованого електричного струму. Враховано обмiнну взаємодiю, диполь-дипольну взаємодiю, ефекти анiзотропiї, дисипативнi ефекти та вплив спiн-поляризованого струму. Отримано рiвняння для магнiтного потенцiалу спiнових хвиль у такiй системi, знайдено дисперсiйне вiдношення. Показано, що залежно вiд напрямку спiн-поляризованого струму наявнiсть останнього може пiдсилювати або послаблювати ефективну дисипацiю спiнової хвилi. Показано, що за певних умов наявнiсть спiн-поляризованого струму може приводити до генерацiї спiнової хвилi. Записано умову такої генерацiї.

Ключові слова:  cпiнова хвиля, феромагнiтна нанотрубка, дипольно-обмiнна теорiя, наномагнетизм, спiн-поляризований струм.