• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 46-51    

    Стаття

Чорний В.С., Скрипка С.Л., Нечипорук О.Ю.

Faculty of Radiophysics, Electronics, and Computer Systems, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(4g, Glushkova Ave., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: volodumur88@volia.ua)

Частотний відгук подвійних кільцевих резонаторів при різних типах збудження в Ка-діапазоні

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У данiй роботi дослiджено частотний вiдгук подвiйних кiльцевих резонаторiв (ПКР) при рiзних типах збудження. Конструктивнi параметри ПКР були отриманi за допомогою електромагнiтного моделювання. Два одностороннi та два двостороннi зразки ПКР були експериментально дослiдженi при магнiтному, електричному збудженнях та при їх комбiнацiї. Було показано, що для отримання якнайширшої резонансної смуги потрiбно використовувати комбiнацiю магнiтного та електричного збуджень. Отримана ширина резонансу досягає 10 ГГц. Продемонстровано, що двостороннi структури, попри теоретичнi припущення, мають залишковий електричний резонанс. Оскiльки глибина резонансу менша за –6 дБ, то ним можна знехтувати, але потрiбно враховувати вплив при комбiнацiї двох збуджень.

Ключові слова:  подвiйний кiльцевий резонатор, Ka-діапазон, метаматеріал, крос-поляризаційний ефект.