• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp. 31-39    

    Стаття

Вакарчук І.О., Григорчак О.І., Пастухов В.С., Притула Р.О.

Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка
(Вул. Драгоманова, 12, Львiв 79005; e-mail: chair@franko.lviv.ua)

Ефективна маса атома 4He в надплинній і нормальній фазах

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Знайдено вираз для температурної залежностi ефективної маси атома 4He в надплиннiй i нормальнiй фазах, який дозволяє усунути iнфрачервонi розбiжностi i є застосовним при всiх температурах за винятком вузької флуктуацiйної областi 0,97 ≤T/Tc ≤ 1. В границi високих i низьких температур, а також в границi виключення взаємодiї, отриманий вираз дає вiдомi результати. На основi ефективної маси розраховано хiд кривої теплоємностi, а також знайдено температуру фазового переходу Tc≈ 2,18 K. Використовуючи запропонований в роботi пiдхiд, отримано значення малого критичного iндексу η в наближеннi хаотичних фаз, яке вiдтворює вже вiдомий результат цього наближення.

Ключові слова:  рiдкий 4He, ефективна маса, критична температура, критичнi iндекси.