• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 61    УФЖ 2015, Том. 61, № 1, стp.14-23     

    Стаття

Ковтун Ю.В.

Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-технiчний iнститут” НАН України
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: Ykovtun@kipt.kharkov.ua)

Енергетичні витрати на іонізацію молекули води електронним ударом у слабкоіонізованій плазмі

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Проведено розрахунки цiни iонiзацiї молекули води моноенергетичним пучком у дiапазонi енергiї первинних електронiв 15–1000 еВ. Отримано залежностi цiни iонiзацiї вiд ступеня iонiзацiї води вiд 0 до 0,1. Показано, що цiна iонiзацiї зростає iз збiльшенням ступеня iонiзацiї та для енергiї первинних електронiв 1000 еВ вона зростає вiд 25,26 еВ до 52,45 еВ у разрахунковому iнтервалi ступеня iонiзацiї.

Ключові слова:  цiна iонiзацiї, ступiнь iонiзацiї, молекула води, електрони.