• Українська
  • English
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 1
Атоми і молекули

1
Кінетична модель просторового розподілу електронних збуджень в рідинних люмінофорах
Дегода В.Я., Мороз І.М.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.5-13
Плазма і гази

2
Енергетичні витрати на іонізацію молекули води електронним ударом у слабкоіонізованій плазмі
Ковтун Ю.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.14-23
М’яка речовина

3
Розрахунок швидкості і коефіцієнта поглинання звуку в рідинах з квазісферичних молекул
Одінаєв С., Абдурасулов А.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.24-30

4
Ефективна маса атома 4He в надплинній і нормальній фазах
Вакарчук І.О., Григорчак О.І., Пастухов В.С., Притула Р.О.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.31-39
Тверде тіло

5
Про механізм впливу газового середовища на електрофізичні параметри гетероструктур на основі бар’єра Шотткі з наноструктурованими плівками складу (95% In2О3 + 5% SnO2)
Ільченко В.В., Костюкевич О.М., Лендєл В.В., Радько В.І., Голобородько Н.С.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.40-45

6
Частотний відгук подвійних кільцевих резонаторів при різних типах збудження в Ка-діапазоні
Чорний В.С., Скрипка С.Л., Нечипорук О.Ю.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.46-51

7
Структура, оптичні і фотовольтаїчні властивості тонких плівок тетрацену
Горішний М.П., Вербицький А.Б.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.52-60
Наносистеми

8
Спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці. Урахування дисипації та спін-поляризованого струму
Куліш В.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.61-67

9
Внесок двофотонних електронних переходів у формування активної динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур із постійним електричним полем
Бойко І.В.
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.68-76

10
Пропозиція структури графен/Ge(111) на основі дослідження методом скануючої тунельної мікроскопії у надвисокому вакуумі
Горячко А., Мельник П.В., Находкін М.Г.
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.77-90
Хроніка,бібліографічна інформація, персоналії

11
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України – 50 років
Загородній А.Г.
 
УФЖ 2016, Том. 61, № 1, cтp.91-95