• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 882-887
Стаття

Хорольський О.В., Руденко О.П.

Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. В.Г. Короленка
(Вул. Остроградського, 2, Полтава 36003)

Дослідження концентраційних режимів розчинів полівінілового спирту віскозиметричним методом

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: українською мовою

Абстракт: Проведено експериментальнi дослiдження концентрацiйних i температурних залежностей кiнематичної в’язкостi та густини розбавлених i напiврозбавлених розчинiв полiвiнiлових спиртiв зi ступенями гiдролiзу 85,2 ± 1,0 мол.% i 98,4 ± 0,4 мол.% у диметилсульфоксидi та водi. Розрахованi критичнi концентрацiї переходу вiд розбавленого розчину до бiльш концентрованих режимiв. Розрахунки показують, що для розчинiв полiвiнiлового спирту в диметилсульфоксидi критичнi концентрацiї кросоверу нижчi, нiж для водних розчинiв полiвiнiлового спирту. Отриманi температурнi залежностi ефективних гiдродинамiчних радiусiв макромолекул у розбавлених розчинах полiвiнiлового спирту вказують на те, що зi збiльшенням температури ефективнi гiдродинамiчнi радiуси макромолекул зменшуються.

Ключові слова: полiвiнiловий спирт, вiскозиметрiя, концентрацiя кросоверу, розчин.