• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 8??-8??
Стаття

Сабіров Л.М., Семенов Д.І., Хайдаров Х.С.

Самаркандський державний університет, фізичний факультет (140104, м. Самарканд, Університетський бульвар, 15.; e-mail: denis.samarkand@gmail.com)

Негативна дисперсія швидкості високочастотного звуку у водних розчинах неелектроліту поблизу сингулярної точки за концентрацією

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Запропоновано новий метод для визначення величини дисперсiї швидкостi гiперзвуку. Метод заснований на вимiрi величини частотного зсуву компонент Брiллюена в спектрах свiтла, розсiяного пiд рiзними кутами. Вивчено концентрацiйну залежнiсть дисперсiї швидкостi гiперзвуку у водних розчинах 4-метилпiридину. В околi концентрацiї особливої точки експериментально виявлено негативну дисперсiю.

Ключові слова: швидкость звуку, дисперсiя, Релеївське розсіювання, водний розчин, 4-метилпiридин.