• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 855-861
Стаття

Махлайчук В.М.

Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова
(Вул. Дворянська, 2, Одеса 65026; e-mail: interaktiv@ukr.net)

Кінематична зсувна в'язкість води, водних розчинів електролітів та етанолу

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: українською мовою

Абстракт: У роботi дослiджується природа кiнематичної зсувної в’язкостi асоцiйованих (вода та водневi розчини електролiтiв) i сильно асоцiйованих (спирти) рiдин. Показано, що поведiнка зсувної в’язкостi визначається: 1) орiєнтацiйнiми кореляцiями i 2) поступальним рухом молекул, характерним для аргону. Перший механiзм є визначальним у переохолодженiй областi та нормальних станах, прилеглих до потрiйної точки системи. Другий механiзм визначає в’язкiсть системи при бiльш високих температурах. Встановлено, що значення характерної температури TH, що роздiляє цi областi, є близькою до потрiйної точки у водi та водних розчинах електролiтiв i до критичної точки в етанолi. Узгодження з експериментальними даними у всiх окреслених випадках є цiлком задовiльним.

Ключові слова: в’язкiсть, вода, етанол.