• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 948-953
Стаття

Клепко В.В.1, Лисенков Е.А.2

1 Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України
(Харкiвське шосе, 48, Київ 02160)
2 Миколаївський нацiональний унiверситет iм. В.О. Сухомлинського
(Вул. Нiкольська, 24, Миколаїв 54030)

Особливості перколяційного переходу в системах на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубок

Розділ: Наносистеми
Авторський текст: українською мовою

Абстракт: Представлено результати дослiджень електропровiдностi в системах типу олiгоглiколь/нанотрубки в областi перколяцiйного переходу. Показано, що електропровiднiсть може бути описана в рамках теорiї критичної перколяцiї. Встановлено, що критичнi параметри перколяцiйного переходу можуть змiнюватись в залежностi вiд рiзних факторiв i вiдрiзняються вiд передбачень статистичної теорiї перколяцiї. Знайдено зв’язок мiж критичними iндексами провiдностi та фрактальною розмiрнiстю провiдного кластера. Показано, що використання масштабної функцiї дозволяє описати концентрацiйнi залежностi провiдностi за допомогою єдиної унiверсальної залежностi.

Ключові слова: електропровiднiсть, олiгоглiколь, нанотрубки, перколяцiйний перехiд.