• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 844-947
Стаття

Осава Е.

Дослідницький інститут нановуглецю, Розширений дослідницький центр Асами,
факультет науки та технологій текстилю, Шіншу Університет
(Токіда 3-15-1, Уеда, Нагано 386-8567, Японія)

Нові риси нанонауки у порівнянні з фізикою і хімією

Розділ: Наносистеми
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Проаналiзовано i iнтерпретовано кiлька нових фактiв, знайдених нами при дослiдженнi нанооб’єктiв. Розглянутi теми включають неiстотнiсть чистоти, дисперсiю концентрацiї i агрегацiю при розбавленнi, значення моделювання, квантування i ефект щiльностi числа частинок. Всупереч загальному переконанню, що нанонаука має свої успiхи i недолiки, ми показали, що всi розглянутi факти можуть бути iнтерпретованi на основi традицiйних понять, за винятком ефекту густини числа частинок.

Ключові слова: очищення, квантування, колодні кристали, квантово-хімічна молекулярно-динамічна симуляція, ефект щiльностi числа частинок