• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 921-928
Стаття

Склярчук В.М.1, Плевачук Ю.O.1, Омельчук А.О.2, Файдюк Н.В.2

1 Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка
(Вул. Кирила i Мефодiя 8, Львiв 79005; e-mail: plevachuk@mail.lviv.ua)
2 Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї iм. В.I. Вернадського
(Просп. Академiка Палладiна, 32/34, Київ 03680)

В'язкість, електропровідність, термо-ерс іонних та іонно-електронних рідинних систем евтектичного складу

Розділ: Тверде тіло
Авторський текст: українською мовою

Абстракт: Дослiджено та порiвняно температурнi залежностi в’язкостi, електропровiдностi та термо-ерс iонних та iонно-електронних рiдинних систем евтектичного складу в широкому температурному iнтервалi, що включає температури плавлення цих сплавiв.

Ключові слова: iоннi рiдиннi системи, iонно-електроннi рiдиннi системи, евтектика, в’язкiсть, електропровiднiсть, термо-ерс.