• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 844-843
Стаття

Булавін Л.А.1,2, Соловйов Д.В.2,3,4, Куклін О.І.3,4, Лисецький Л.М.5, Касян Н.О.5, Краснікова А.О.5, Ващенко О.В.5, Зінченко О.В.6

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фізичний факультет
(Просп. Академіка Глушкова 4, Київ 03022, Україна)
2 Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, НАН України
(Вул. Лисогірська 12, Київ 03680, Україна)
3 Об'єднаний інститут ядерних досліджень
(вул. Жоліо-Кюрі 6, Дубна, Московська область, 141980, Російська Федерація)
4 Московський фізико-технічний інститут
(Пер. Інститутський 9, Довгопрудний, Московская обл., 141700, Російська Федерація)
5 Інститут сцинтиляційних матеріалів, НАН України
(пр. Леніна 60, 61001, Харків, Україна; e-mail: lisetski@isma.kharkov.ua)
6 Інститут проблем кріобиології і кріомедицини, НАН України
(Вул. Переяславская 23, 61015, Харків, Україна)

Малокутове розсіювання X-Променів та диференціальна скануюча калориметрія в мультиламелярних структурах ДПФХ, що містять мембранотропні агенти різної хімічної природи

Розділ: Тверде тіло
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: Мультиламелярнi структури, утворенi в системах ДПФХ/ вода/глiцерин та ДПФХ/вода/оксиетилований глiцерин, були дослiдженi методами малокутового розсiювання X-променiв та диференцiальної скануючої калориметрiї. Проведено порiвняння впливу глiцерину, оксиетилованого глiцерину та iнших мембранотропних агентiв (МТА) на перiод повторювання в гель-фазi, рiпл-фазi та високотемпературнiй (Lα) рiдкокристалiчнiй фазi гiдратованих фосфолiпiдiв. Вiдзначено, що внесення МТА може приводити до рiзних типiв залежностi D вiд температури в Lα-фазi, що корелює зi змiнами D, спричиненими внесенням цих речовин до референтної системи ДПФХ–вода.

Ключові слова: метод малокутового розсiювання X-променiв, мембранотропні агенти, рідкі кристали, діпальмітоїлфосфатіділхолін