• Українська
  • English

<Попередній номер | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 835-844
Стаття

Кизима О.А.1,2, Томчук О.В.1,2 , Авдєєв М.В.2, Тропiн Т.В.2, Аксьонов В.Л.3,2, Коробов М.В.4

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченко
(Просп. Академіка Глушкова, 2, Київ 03022)
2 Об'єднаний інститут ядерних досліджень
(Вул. Жоліо-К'юри 6, м. Дубна 141980, Росія)
3 Петербургський інститут ядерної фізики ім. Б.П. Константинова
(Орлова роща, ФГБУ “ПІЯФ”, м. Гатчина 188300, Ленінградська обл., Росія)
4 Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова
(Ленінські гори, б. 1, стр. 3, Москва 119991, ГСП-1, Росія)

Структурні дослідження рідинних вуглецевих наносистем

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: російською мовою

Абстракт: Основною метою представлених дослiджень є вивчення кластерного стану низки дисперсних вуглецевих матерiалiв, якi є актуальними на сьогодення, включаючи фулерени, та детонацiйнi наноалмази. За допомогою малокутовго розсiяння нейтронiв (МКРН) висвiтлено ряд принципових аспектiв кластероутворення у наведених системах. Разом з тим, для найбiльш ефективного та надiйного опису структури кластерiв за рiзних умов, застосовуєтсья комплексний аналiз iз залученням комплементарних екмспериментальних та розрахункових методiв. Видiлено експериментальнi аспекти застосування МКНР, якi дозволили отримати якiсно нове представлення про структуру дослiджуваних систем.

Ключові слова: фулерени, наноалмази, малокутове розсіяння нейтронів.