• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.757-763
Стаття

Волошин В.П.1, Маленков Г.Г.2, Наберухін Ю.І.3

1 Інститут хімічної кінетики та горіння ім. В.В. Воєводського СО РАН
(вул. Інститутська, 3, Новосибірськ 630090, Росія)
2 Інститут фізичної хімії і електрохімії ім. А.Н. Фрумкіна РАН
(Просп. Ленінський, 31, Москва 119071, Росія)
3 Новосибірський державний університет
(вул. Пирогова, 2, Новосибірськ 630090, Росія; e-mail: naber@ngs.ru)

Довготривалі кореляції в дифузійному русі молекул води і атомів благородних газів у розчинах гелію і аргону

Розділ: М’яка речовина
Мова: Російська

Абстракт: Методом молекулярної динамiки дослiджувалися колективнi ефекти дифузiйного руху у водних системах з 10 000 частинок: чистої води i розчинiв в нiй гелiю i аргону. Розраховано двочасткову кореляцiйну функцiю DP(t) – середнiй скалярний добуток векторiв зсуву двох молекул, початковi вiдстанi мiж якими лежать в заданих вузьких межах. Такi розрахунки проводилися для молекул води i для атомiв благородних газiв. У 3% розчинах присутнiсть атомiв гелiю або аргону мало впливає на вигляд функцiї DP(t) для молекул води. Цi функцiї для атомiв гелiю i аргону в водних розчинах виходять на плато, так само, як i у випадку молекул води i атомiв аргону в чистих рiдинах. Для системи 1000 атомiв аргону + 9000 молекул води не вдалося отримати рiдкий однорiдний розчин нi при яких тисках

Ключові слова: молекулярна динаміка, дифузійний рух, колективні ефекти, водні розчини аргона і гелія.