• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.748-756
Стаття тільки англійською

Броварець O.O.1, Говорун Д.М.2

1 Інститут молекулярної біології та генетики, НАН України
(вул. Заболотного 150, Київ 03680, Україна; e-mail: dhovorun@imbg.org.ua)
2 Інститут високих технологій, Київский національный університет ім. Тараса Шевченко
(Просп. Академіка Глушкова 2г, Київ 03022, Україна)

Як довго порушена геометрія пурин-пуринових зв’язків у ДНК переходить у правильну, необхідну для роботи ферментів? Структурний механізм і його квантово-механічні підстави

Розділ: М’яка речовина
Мова: Англійська

Абстракт: Прагнучи дати вiдповiдь на бiофiзично важливе запитання, винесене у заголовок статтi, ми вперше дослiдили на квантово-механiчному рiвнi теорiї MP2/aug-cc-pVDZ// B3LYP/6–311++G(d,p) структурно-енергетичнi та динамiчнi особливостi набуття неправильними парами основ ДНК А*· А(WC), G · A(WC), A*· G*(WC) i G*· G(WC) – активними гравцями на полi спонтанного точкового мутагенезу – ензиматично-компетентної конформацiї. Вперше показано, що характерний час цих недисоцiативних переходiв A*· A(WC) - A*· Asyn(TF), G · A(WC) - G · Asyn , A*· G*(WC) - A*· G*syn та G · G*(WC) - G · G*syn значно менший перiоду часу, який витрачає високоточна ДНК-полiмераза на iнкорпорацiю одного нуклеотиду у подвiйну спiраль ДНК, що синтезується.

Ключові слова: біосинтез ДНК, спонтанна трансверсія, великоамплітудне перегрупування, конформаційні переходи, Ватсон-Кірка подібні неправильні пари, пурин-пуринові порушення ДНК, MP2 і B3LYP, QTAIM.