• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.737-747
Стаття тільки англійською

Брандт А.1, Ільїн В.1, Скарбовійчук А.2

1 Вейцмановський науковий інститут
(вул. Герцль 234, Реховот 76100, Ізраїль e-mail: achi.brandt@weizmann.ac.il, valery.ilyin@weizmann.ac.il)
2 Національний університет харчових технологій
(вул. Володимирська 68, Київ 01601, Україна; e-mail: alex.skarb@gmail.com)

Великомасштабне моделювання рідин під дією сили тяжіння

Розділ: М’яка речовина
Мова: Англійська

Абстракт: Розроблено багатоторiвневий метод Монте-Карло для моделювання рiдин пiд дiєю сили тяжiння. В основi пiдходу умовнi ймовiрнiстi станiв, якi можуть розглядатися як стохастичнi рiвняння для модельованої системи. Метод проiлюстровано для прикладiв iдеального газу i систем частинок з жорстким кором в одно- i двовимiрюваннях, з використовуванням модельної функцiї умовної ймовiрностi.

Ключові слова: багаторівнева система, багатосіткова система, метод Монте Карло, гравітаційний ефект.