• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.795-798
Стаття тільки англійською

Ешчанов Б.Х., Отажонов Ш., Солієв Н., Ісаматов А.

Відділ фізики, Національний університет Узбекистану
(Ташкент 100174, Узбекистан; e-mail: bakhodir.eshchanov@gmail.com)

Розподіл інтенсивності в спектрі молекулярного розсіювання світла і релаксаційні явища в рідинах

Розділ: М’яка речовина
Мова: Англійська

Абстракт: Проаналiзовано структуру та форму смуг орiєнтацiйних спектрiв молекулярного розсiювання свiтла в толуолi. Виявлено можливостi їх використання для отримання iнформацiї про особливостi взаємодiї молекул. Показано, що закономiрностi, якi спостерiгаються в розсiяннi, можна пояснити, виходячи з механiзму загальмованого обертання молекул рiдини з урахуванням специфiки мiжмолекулярної взаємодiї в толуолi.

Ключові слова: орієнтаційна спектроскопія, молекулярне росіяння світла, орієнтаційний рух молекул в рідині, релаксаційний механізм, релаксаційний час, флуктуації.