• Українська
  • English

< | >

ISSN 2071-0186   УФЖ 2015, Том. 60, № 8, стp.764-769
Стаття

Гаврюшенко Д.А., Тарадій К.В.

Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03022)

Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин

Розділ: М’яка речовина
Мова: Українська

Абстракт: Радiацiйне опромiнення конденсованого середовища призводить до помiтної змiни рiвноважних термодинамiчних властивостей рiдинних систем. Пiд час радiацiйного опромiнення в рiдинах порушується термодинамiчна рiвновага, i вiдбувається перебудова структури рiдини. Такi змiни i вiдповiднi їх наслiдки розглядаються у данiй статтi.

Ключові слова: радiацiйне опромiнення, фазовi переходи, багатокомпонентна система.