• Українська
  • English
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 8

1
 
До 70-рiччя Академiка Леонiда Булавiна
Вiд iменi редколегiї журналу Анатолiй Загородній
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.685-686
 

2
 
Iнтерв’ю з Леонiдом Булавiним
Жиганюк I.В., Маломуж М.П.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.687-696
 

3
 
Новi результати в теорiї колективної самодифузiї в рiдинах
Локотош Т.В., Маломуж М.П., Панкратов К.М., Шакун К.C.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.697-707
Ядра та ядерні реакції

4
PDF
only
english
 
Загальний підхід для опису класичних рідинних сис-тем і ядерної матерії
Черевко К.В., Єнковський Л.Л., Сисоєв В.М., Жанг Ф.-Ш.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.708-722
Атоми і молекули

5
PDF
only
english
 
ІЧ Спектри н-пентанолу і н-октанолу в рідкому і твердому станах
Васильєва А., Дорошенко І., Погорелов В., Шаблінскас В., Балявічус В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.723-727
М’яка речовина

6
 
Нейтронні дослідження ферорідин
Авдєєв М.В., Петренко В.І., Феоктистов А.В., Гапон І.В. Аксьонов В.Л., Векаш Л., Копчанскій П.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.728-736

7
PDF
only
english
 
Великомасштабне моделювання рідин під дією сили тяжіння
Брандт А., Ільїн В., Скарбовійчук А.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.737-747

8
PDF
only
english
 
Як довго порушена геометрія пурин-пуринових зв’язків у ДНК переходить у правильну, необхідну для роботи ферментів? Структурний механізм і його квантово-механічні підстави
Броварець O.O., Говорун Д.М.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.748-756

9
 
Довготривалі кореляції в дифузійному русі молекул води і атомів благородних газів у розчинах гелію і аргону
Волошин В.П., Маленков Г.Г., Наберухін Ю.І.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.757-763

10
 
Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин
Гаврюшенко Д.А., Тарадій К.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.764-769

11
 
Узагальнення рівняння Ван-дер-Ваальса на анізотропні рідини в пористих середовищах
 
Головко М.Ф., Шмотолоха В.І.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.770-781

12
 
Природа розсіяння світла водними розчинами спиртів в околі їх особливих точок
 
Гоцульський В.Я., Чечко В.Є., Мельнік Ю.А.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.782-794

13
PDF
only
english
 
Розподіл інтенсивності в спектрі молекулярного розсіювання світла і релаксаційні явища в рідинах
 
Ешчанов Б.Х., Отажонов Ш., Солієв Н., Ісаматов А.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.795-798
Тверде тіло

14
 
Вплив електрокапілярності на форму водяного меніска в атомно-силовій мікроскопії
 
Єлісєєв Є.А.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.799-807
Загальні питання теоретичної фізики

15
PDF
only
english
 
До розрахунку великої статистичної суми моделі плину
 
Козловський М.П., Добуш О.А., Романік Р.В.
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.808-825
Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

16
 
Віктор Григорович Бар'яхтар (до 85-річчя від дня народження)
 
 
УФЖ 2015, Том. 60, № 8, ст.826-829