• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.657-664
Стаття тільки на анг. мові

Понежа О.О.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б)

Часи релаксації та кореляційні функції під впливом крос-корельованих шумів у моделі резонансного тунелювання

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Мова: Англійська

Абстракт: Розглянуто вплив крос-корельованих шумiв на процес релаксацiї флуктуацiй у моделi резонансного тунелювання, в якiй передбачалась наявнiсть джерел шумiв, пов’язаних з флуктуацiями iнтенсивностi та частоти в падаючому потоцi. Для характеристики динамiчної поведiнки системи розраховувалися нормованi функцiї кореляцiї i асоцiйованi часи релаксацiї за допомогою методу проекцiйного оператора з урахуванням ефектiв пам’ятi. Проаналiзовано вплив на цi функцiї iнтенсивностей шумiв, їх часiв кореляцiї, а також сили взаємної кореляцiї i часу крос-кореляцiї. Було знайдено, що сила кореляцiї мiж двома шумами може прискорити розпад флуктуацiй iнтенсивностi. Залежнiсть часу релаксацiї вiд iнтенсивностi шумiв може бути охарактеризована як стохастичний резонанс. Було показано, що збiльшення часу кореляцiї флуктуацiй iнтенсивностi прискорює перехiд з нестабiльного стану, у той час як рiст часу кореляцiї флуктуацiй частоти затримує перехiд, тим самим збiльшуючи стабiльнiсть системи.

Ключові слова: резонансне тунелювання, iнтенсивність кореляційної функції, асоційований час релаксацiї, сила крос-кореляцiї, зовнішні кольорові шуми.