• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.628-633
Стаття тільки на анг. мові

Єлісєєв Є.А.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
(вул. Кржижановського 3, Київ-142, 03680; e-mail: eugene.a.eliseev@gmail.com)

Структура 180-градусної доменної стінки поблизу поверхні ферроіків

Розділ: Тверде тіло
Мова: Англійська

Абстракт: Розглянуто вплив вбудованого поверхневого поля на профiль 180 градусної доменної стiнки у власних ферроiках в рамках феноменологiчного пiдходу Ландау–Гiнзбурга–Девоншира. Вбудоване поверхневе поле може бути створене рiзними фiзичними механiзмами в сегнетоеластичних, сегнетоелектричних i антиферомагнiтних середовищах. Наприклад, це може бути компонента тензора поверхневих напружень для сегнетоеластiков з вiдповiдним параметром порядку, компонентами тензора деформацiї. Передбачений ефект вигину доменної стiнки поблизу поверхнi, викликаний вбудованим полем, i отриманi вiдповiднi наближенi аналiтичнi вирази для його опису.
Ключові слова: ферроiки, феноменологiчний пiдхiд, ефект вигину доменної стiнки, вбудоване поле.