• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.621-627
Стаття

Козинець О.В., Скришевський В.А.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут високих технологiй
(Вул. Академiка Глушкова, 4г, Київ 03127; e-mail: alk@univ.kiev.ua)

Теоретичний аналіз ефективності кремнієвих сонячних елементів з аморфізованими шарами в області просторового заряду

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: В роботi показано можливiсть пiдвищення ефективностi монокристалiчних кремнiєвих сонячних елементiв внаслiдок створення аморфiзованої бар’єрної структури в областi просторового заряду. Позитивний ефект можна досягти за рахунок додаткового поглинання iнфрачервоних квантiв з енергiєю меншою, нiж ширина забороненої зони та зменшення темнового струму. В наближеннях дiодної теорiї визначено оптимальнi параметри такої структури (висота бар’єра, положення в областi просторового заряду).

Ключові слова: сонячний елемент, кремнiєвий n+p-перехiд, ефективнiсть, аморфiзований шар, iнфрачервоне поглинання.