• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.615-620
Стаття

Власенко Т.С.1, Сисоєв В.М.2

1 Iнститут проблем безпеки атомних електростанцiй НАН України
(Вул. 12, Лисогiрська, Київ 03680; e-mail: sonychko@bigmir.net)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченко
(Просп. Академiка Глушкова, 4, Київ 03187)

Вплив зовнішніх факторів на структуру двокомпонентних рідин в стаціонарному стані

Розділ: М’яка речовина
Мова: Українська

Абстракт: Проведено теоретичне дослiдження зовнiшнiх факторiв, вплив яких приводить двокомпонентну рiвноважну термодинамiчну систему до стацiонарного нерiвноважного стану зi скалярними потоками. Отримана система iнтегродиференцiальних рiвнянь для парних кореляцiйних функцiй, що збiгаються з другими рiвняннями ланцюжка ББГКI, але з рiзними ефективними температурами. Таким чином, для розрахунку структурних та термодинамiчних властивостей такої системи можна користуватися звичайними iнтегродиференцiальними рiвняннями для парної кореляцiйної функцiї з ефективними температурами, що записуються через збурену (нерiвноважну) функцiю розподiлу Максвела за iмпульсами.

Ключові слова:ланцюжок ББГКI, iнтегродиференцiальнi рiвняння, стацiонарний нерiвноважний стан, парна кореляцiйна функцiя, ефективна температура.