• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.602-614
Стаття

Старков В.М., Бродин М.С., Томчук П.М., Гайворонський В.Я., Боярчук О.Ю.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: nikol12@voliacable.com)

Математична інтерпретація результатів експериментальних досліджень властивостей нелінійно-оптичного матеріалу

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Мова: Українська

Абстракт: Iз використанням методiв обчислювальної фiзики формулюється та розв’язується проблема математичної iнтерпретацiї результатiв експериментальних дослiджень впливу iнкорпорованих наночастинок TiO2 на оптичнi властивостi нелiнiйно-оптичного матерiалу KDP. Математична модель представляється у виглядi iнтегрального рiвняння Фредгольма першого роду. Пропонується сплайн-iтерацiйна модифiкацiя методу регуляризацiї Ландвебера розв’язання некоректно поставленої задачi. Результати проведених обчислювальних експериментiв порiвнюються з апостерiорi вiдомими даними фiзичних експериментiв.

Ключові слова: iнкорпорованi наночастинки TiO2, нелiнiйно-оптичний матерiал KDP, рiвняння Фредгольма, метод регуляризацiї Ландвебера.