• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.675-677
Стаття

Шульга М.Ф., Бакай О.С., Пелетминський С.В., Слюсаренко Ю.В., Желтухін О.О., Уваров Д.В.

До 90-річчя від дня народження Дмитра Васильовича Волкова

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії
Мова: Українська

Абстракт: 3 липня 2015 року виповнюється 90 рокiв вiд дня народження Дмитра Васильовича Волкова – видатного вченого-фiзика, заслуженого дiяча науки i технiки, академiка Нацiональної академiї наук України, одного з основоположникiв теорiї суперсиметрiї та супергравiтацiї, який зробив фундаментальний внесок у фiзику елементарних частинок i квантову теорiю поля. Своїми роботами Д.В. Волков заклав пiдвалини нового пiдходу до розумiння структури простору-часу й об’єднання теорiї квантованих полiв iз загальною теорiєю вiдносностi. Пiсля вiдкриття Хiггсiвського бозона в ЦЕРН в 2013 р. проблема пошуку нових частинок, передбачених суперсиметрiєю, стала першочерговою в програмi дослiджень на Великому адронному коллайдерi.