• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, N 7, cтp.665-675
Стаття тільки на анг. мові

Кузьмичов В.Є., Кузьмичов В.В.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: vkuzmichev@bitp.kiev.ua)

Всесвіт, що розширюється: зміна режиму

Розділ: Астрофізика і космологія
Мова: Англійська

Абстракт: Метою роботи є пояснення, на основi точних рiвнянь квантової геометродинамiки для космологiчної моделi з метрикою Робертсона–Вокера, можливої змiни режиму розширення всесвiту, з прискореного на уповiльнений та навпаки. Показано, що змiна темпу розширення всесвiту може свiдчити про наявнiсть сил певного виду, що дiють у всесвiтi. Звертається увага на те, що природа цих сил є квантовою. Причиною розширення всесвiту та змiни його режиму слугує особлива форма ефективної потенцiальної ями, в якiй всесвiт рухається як цiле.

Ключові слова: темна енергія, темна матерія, квантова геометродинаміка, космологія.