• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 6, стp.503-510
Стаття

Атамась Н.О., Булавін Л.А., Вербинська Г.М., Британ А.В.

Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Глушкова, 4-б, Київ 03022; e-mail: atamasphys@mail.univ.kiev.ua)

Концентраційні залежності властивостей водного розчину хлориду натрію по даних методів молекулярної динаміки та квазіпружного розсіювання нейтронів

Розділ: Поля та елементарні частинки
Мова: Англійська

Абстракт: В роботi представлено результати дослiджень впливу концентрацiї однозарядного електролiту на енергетичнi, структурнi та динамiчнi властивостi водного розчину NaCl при Т = 300К за концентрацiй 0,00 ≤ ХNaCl ≤ 0,28 м.д. методами молекулярної динамiки та квазiпружного розсiяння нейтронiв.

Ключові слова: водний розчин, електролiт, молекулярне моделювання, гiдратна оболонка, час осiдлого життя, коефiцiєнт дифузiї.