• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 6, стp.485-496
Стаття

Овсіюк О.М.

Скалярна частинка Кокса з внутрішньою структурою: загальний аналіз у зовнішніх електромагнітних і гравітаційних полях

Розділ: Поля та елементарні частинки

Мова: Англійська

Абстракт: Релятивiстська теорiя Кокса для скалярної неточечної частинки з внутрiшньою структурою в пiдходi Прока розвине-на в присутностi зовнiшнiх однорiдних магнiтних i електричних полiв в просторi Мiнковського. Отримано узагальнене рiвняння Клейна–Гордона–Фока в присутностi однорiдних магнiтних i електричних полiв. Виконано узагальнення цього формалiзму на випадок довiльного рiманова простору-часу. Для спецiального класу метрик, що допускають iснування нерелятивiстських хвильових рiвнянь, отримано узагальнене квантово-механiчне рiвняння типу Шредiнгера для частинки Кокса. Цей загальноковарiантний формалiзм є застосовним за наявностi зовнiшнiх магнiтних i електричних полiв. Показано, що узагальнена система Прока тензорних рiвнянь мiстить члени немiнiмальної взаємодiї через тензор електромагнiтного поля Fαβ і тензор Річчі Rαβ. 

Ключові слова: нульовий спін, внутрішня структура, частинка Кокса, узагальнене рівняння Шредінгера, магнітне поле, електричне поле, Рімановий простір