• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.429-433
PDF

Булавін Л.А.1, Гетало А.М.2, Руденко О.П.2, Хорольський О.В.2

1 Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, кафедра молекулярної фiзики
(Просп. Глушкова, 4, Київ 03022)
2 Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. В.Г. Короленка
(Вул. Остроградського, 2, Полтава 36003; e-mail: khorolskiy.alexey@gmail.com)

Вплив фторування нормальних аліфатичних спиртів на їх фізичні властивості

Розділ: М'яка речовина
Мова: Українська

Абстракт: Дослiджено реологiчнi властивостi нормальних алiфатичних спиртiв та їх фторзамiщених аналогiв. Показано, що температурнi залежностi густини та кiнематичної в’язкостi фторзамiщених та нормальних спиртiв мають подiбний характер. Встановлено зростання густини фторзамiщених спиртiв. При цьому їх зсувна в’язкiсть зростає тим вiдчутнiше, чим бiльше атомiв водню замiщено атомами фтору в молекулi спирту. Розрахованi термодинамiчнi величини в’язкої течiї, якi вказують на те, що фторзамiщенi алiфатичнi спирти є бiльш структурованими у порiвняннi з нормальними спиртами.

Ключові слова:  фторзамiщенi алiфатичнi спирти, зсувна в’язкiсть, термодинамiчнi параметри в’язкої течiї.