• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.422-427
PDF

Атамась Н.О., Булавін Л.А., Ковальчук В.І., Майко О.М.

Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
( Просп. Акад. Глушкова, 2/1, Київ 03127)

Вплив радіаційного опромінення на локальну структуру водного розчину NaCl

Розділ: М'яка речовина
Мова: Українська

Абстракт: З використанням методу молекулярної динамiки дослiджено вплив радiацiйного опромiнення на локальну структуру водного розчину NaCl iз концентрацiєю 0,14 м.д. при Т = 300 K в iнтервалi енергiй опромiнення E= 0–12 МеВ. Встановлено, що при величинах Er, менших або бiльших за 9 МеВ, не вiдбувається кардинальної змiни локальної структури дослiдженої системи. При E= 9 МеВ вiдбувається суттєва змiна локальної структури розчину i дiя радiацiйного опромiнення може вважатись максимальною, що пояснюється збiльшенням ймовiрностi взаємодiї катiонiв та анiонiв розчиненої речовини мiж собою та їх взаємодiєю з молекулами води.

Ключові слова:  метод молекулярної динамiки, радiацiйне опромiнення, радiальна функцiя розподiлу.