• Українська
  • English

ISSN 2071-0194   УФЖ 2015, Том. 60, № 5, стp.416-421
PDF

Дацюк В.В.1, Измайлов І.О.2, Наумов В.В.2

1 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Вул. Володимирська, 64, Київ МСП 01601; e-mail: datsyuk@univ.kiev.ua)
2 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки 41, Київ, 03028)

Кінетика випромінювання газорозрядної HgBr ексилампи

Розділ: Атоми і молекули
Мова: Українська

Абстракт: Запропоновано кiнетичну модель робочого середовища газорозрядної ексилампи на переходi B–X ексимерних молекул бромiду ртутi HgBr. Модель пояснює немонотонну залежнiсть iнтенсивностi випромiнювання ексилампи вiд парцiального тиску молекул дiбромiду ртутi прилипанням електронiв до цих молекул. Встановлено, що в зiткненнях з високоенергетичними електронами молекули HgBr(X) переходять у збуджений стан HgBr(В), завдяки чому характеристики ексилампи покращуються.

Ключові слова:  ексилампа, газорозрядна плазма, кiнетика, ексимерне випромiнювання, галогенiди ртутi.